Ko smo mi

LevelAp Digital, Melenačka 18, 23000 Zrenjanin, info@levelap.rs obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

LevelAp prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa stanovanja
 • IP adresa
 • Broj platne kartice

Svrha obrade i pravni osnov

LevelAp koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Obradu transakcija
 • Korisničku podršku
 • Komunikaciju sa korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga

LevelAp podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku

Korisnici podataka

Ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

LevelAp štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Enkriptovanjem podataka
 • Antivirusnom zaštitom
 • Sistemom privilegija i rola

LevelAp čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od

 • Dok se ne zatraži njihovo brisanje od strane vlasnika.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

LevelAp vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje vrši se na sledeći način:

 • Obrada podataka se vrši u cilju pružanje boljeg korisničkog iskustva i pružanja osnovnih usluga.

Transfer podataka o ličnosti van EU

LevelAp ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

LevelAp ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem LevelAp na sledeće načine:

 • Adresa (Melenačka 18, 23000 Zrenjanin)
 • Email  (info@levelap.rs)
 • Telefon  (+381 63 1536162)

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.