Politika privatnosti

Ko smo mi

LevelAp, Trg Slobode 7, 23000 Zrenjanin, info@levelap.rs obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

LevelAp prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja
IP adresa
Broj platne kartice

Svrha obrade i pravni osnov

LevelAp koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga
Obrada transakcija
Korisnička podrška
Komunikacija sa korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

LevelAp podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

LevelAp štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Antivirus zaštita
Sistem privilegija i rola

LevelAp čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od Dok se ne zatraži njihovo brisanje od strane vlasnika.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

LevelAp vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje vrši se na sledeći način:
Obrada podataka se vrši cilju pružanje boljeg korisničkog iskustva i pružanja osnovnih usluga.

Transfer podataka o ličnosti van EU

LevelAp ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

LevelAp ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem LevelAp na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon info@levelap.rs

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.