Kategorija Lekcija 0 Uvod

5 – 10 Variable Product

U ovoj lekciji radimo na kreiranju varijabilnih proizvoda. U našem primeru ova opcija pruža kupcima mogućnost odabira boje prozivoda, ali i veličine prozivoda i u skladu sa odabirom prilagođava cene i opis koji im servira.