Kategorija Lekcija 0 Uvod

0 – 1 Uvod u LevelAp WordPress kurs

U ovoj lekcije ću vam prezentovati šta vas sve to očekuje na kursu i koje ćemo sve teme obraditi. Važna napomena: Kako bi video lekcije bile pregledne, potrebno je da povećajte rezoluciju. Opcija za to se nalazi u donjem desnom…